Oddział w Białymstoku

Adres: ul. Curie-Skłodowskiej 1, 15-950 Białystok.

Adres korespondencyjny: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok.

Faks: 85-665-63-33.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oddział jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Białymstoku - XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000092595.

Konto bankowe:
Powszechny Bank Kredytowy SA, I Oddział w Białymstoku,
numer 88 1060 0076 0000 4011 5002 6946.

Liczba członków: 81.

Obszar działania

Białystok:

Sąd Apelacyjny w Białymstoku,

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku,

Sąd Okręgowy w Białymstoku,

Sąd Rejonowy w Białymstoku,

Bielsk Podlaski: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim,
Hajnówka: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim - Zamiejscowe Wydziały Karny i Ksiąg Wieczystych w Hajnówce,
Siemiatycze: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim - Zamiejscowe Wydziały Karny i Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach,
Sokółka: Sąd Rejonowy w Sokółce.

Poza obszarem działania:

Sąd Najwyższy,

Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

Władze oddziału

Prezes:                                Irena Opolska,

sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, tel. 85-665-63-67, faks 85-665-63-69.

Wiceprezes:                       Małgorzata Dziemianowicz,

sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku, I Wydział Cywilny,
ul. Curie-Skłodowskiej 1, 15-950 Białystok, tel. 85-745-93-29, faks 85-745-93-57.

Wiceprezes:                       Anna Komarewska,

sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy,
ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, tel. 85-665-61-89, faks 85-665-63-08.

Wiceprezes-skarbnik:     Olga Ochrymiuk,

sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku w stanie spoczynku,
kontakt przez adres Zarządu Oddziału.

Wiceprezes:                    Mariusz Kurowski,

sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku, Wydział Karny,
ul. Curie-Skłodowskiej 1, 15-950 Białystok,

Komisarz Oddziału:        Jolanta Korwin-Piotrowska,

sędzia SO w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XI Wydział Cywilny,
ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, tel. 85-665-62-75, faks 85-665-63-33.

Kadencja władz Oddziału mija 26 lutego 2019 r.

Historia oddziału


Zespół założycielski w Białymstoku zawiązano w lutym 1998 r.
Oddział utworzony został (jako Oddział Terenowy) uchwałą Walnego Zebrania Członków SSO „Iustitia" z dnia 21 marca 1998 r. jako siedemnasty oddział w Polsce.
W chwili utworzenia obszar Oddziału obejmował województwo białostockie według podziału obowiązującego do 1 stycznia 1999 r., tj. ówczesny okręg Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku (odpowiadający obecnemu okręgowi Sądu Okręgowego). Obszar ten wcześniej był objęty działalnością Stowarzyszenia jako całości, bez przynależności do oddziału.
Od 29 maja 1999 r. obszar Oddziału mimo nowego sposobu określenia przewidzianego w § 36 ust. 1 Statutu nie uległ zmianie.
Na terenie Oddziału w Białymstoku odbyło się IX Sprawozdawcze Zebranie Delegatów SSP "Iustitia" (10-12 marca 2006 r. w Białowieży).
Prezesami Oddziału w Białymstoku byli: Jolanta Korwin-Piotrowska (III 1998 - VI 2005 oraz X 2008 - XI 2014), Tomasz Kałużny (X 2005 - X 2008), Marek Rymarski (I 2015 - II 2016) i obecnie Irena Opolska (od II 2016).

 

Print   Email