Zarząd Stowarzyszenia

 Prezes:                                                 Krystian Markiewicz,

(jednocześnie Prezes Oddziału w Katowicach).

Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, IV Wydział Cywilny,

ul. Francuska 38, 40-028 Katowice, tel. 32-607-06-57,  faks 32-607-03-76,

Wiceprezes ds. Organizacyjnych:   Tomasz Marczyński

Sędzia Sądu Rejonowego w Bełchatowie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich,

ul. Okrzei 4, 97-400 Bełchatów, tel./fax 446357665

Wiceprezes ds. Finansowych:        Wojciech Buchajczuk,

(jednocześnie Prezes Oddziału w Warszawie).

Sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, III Wydział Karny

ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa, tel. 22-553-91-49, faks 22-553-91-45,

Rzecznik prasowy - Członek Zarządu:     Bartłomiej Przymusiński,

(jednocześnie Prezes Oddziału w Poznaniu).

Sędzia Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto, IX Wydział Gospodarczy,

ul. Dożynkowa 9h, 61-622 Poznań, tel. 61-468-28-30, faks 61-468-28-24

Członek Zarządu:                                Małgorzata Dziemianowicz,

(jednocześnie Wiceprezes Oddziału w  Białymstoku).

Sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku del. do WSA

ul. Sienkiewicza 84,39-950 Białystok, tel. 85 67840001,

Członek Zarządu:                               Teresa Karczyńska-Szumilas,

(jednocześnie Wiceprezes Oddziału w Gdańsku).

Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, X Wydział Wizytacyjny, tel. 5832132038,

Członek Zarządu:                                Małgorzata Stanek,

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi,

ul. Narutowicza 64, 90-136 Łódź, tel. 42-685-06-17, faks 42-685-05-92,

Członek Zarządu:                               Arkadiusz Tomczak,

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,

Wydział V Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4 00 - 013 Warszawa, tel. (22) 553 75 52

Członek Zarządu:                              Tomasz Zawiślak,

(jednocześnie Wiceprezes Oddziału w  Wrocławiu).

Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia, IX Wydział Cywilny / VII Wydział Cywilny, ul. Podwale 30

tel, służbowy (71) 748 15 93.

 

Kadencja władz Stowarzyszenia upływa 2 kwietnia 2019 r.

 
Print