Dawne władze

 

DOTYCHCZASOWE WŁADZE IUSTITII
(od utworzenia Stowarzyszenia)

 (kursywą zaznaczono osoby, które obecnie nie są członkami Iustitii)

 

I kadencja Stowarzyszenia Sędziów Orzekających „Iustitia" (X 1990 - X 1992):

Zarząd:
Przewodnicząca                          - Maria Teresa Romer (Warszawa)

Zastępca przewodniczącego     - Małgorzata Antoniuk (Warszawa)
Zastępca przewodniczącego     - Marek Wojnar (Warszawa)
Zastępca przewodniczącego     - Mirosława Wysocka (Warszawa)
Skarbnik                                      - Dariusz Skuza (Warszawa)
Komisarz Stowarzyszenia:        - Ireneusz Matusiak (Warszawa)

 

II kadencja Stowarzyszenia Sędziów Orzekających „Iustitia" (X 1992 - X 1994):

Zarząd:
Przewodnicząca                          - Maria Teresa Romer (Warszawa)

Zastępca przewodniczącego     - Michał Kopeć (Gdańsk)
Zastępca przewodniczącego    
- Maciej Schulz (Warszawa)
Zastępca przewodniczącego     - Mirosława Wysocka (Warszawa)
Skarbnik                                      - Katarzyna Gonera (Warszawa)
Komisarz Stowarzyszenia:         -
Ireneusz Matusiak (Warszawa)

 

III kadencja Stowarzyszenia Sędziów Orzekających „Iustitia" (X 1994 - XI 1996):

Zarząd:
Przewodnicząca                          - Maria Teresa Romer (Warszawa)

Zastępca przewodniczącego     - Jacek Chlebny (Łódź)
Zastępca przewodniczącego     - Maciej Schulz (Warszawa)
Zastępca przewodniczącego     - Mirosława Wysocka (Warszawa)
Skarbnik                                      - Katarzyna Gonera (Warszawa)
Komisarz Stowarzyszenia:        -
Grażyna Szczęsna-Malowany (Warszawa)

 

IV kadencja Stowarzyszenia Sędziów Orzekających „Iustitia" (XI 1996 - III 1998):

Zarząd:
Przewodnicząca                          - Maria Teresa Romer (Warszawa)

Zastępca przewodniczącego     - Katarzyna Gonera (Warszawa)
Zastępca przewodniczącego     - Michał Kopeć (Gdańsk)
Zastępca przewodniczącego    
- Jacek Chlebny (Łódź); ustąpił III 1998
Członek                                       - Irena Waszkielewicz (Katowice)
Członek                                      
- Maria Katarzyna Pawlicka (Płock)
Skarbnik                                     
- Maciej Schulz (Warszawa)

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca                          - Mirosława Wysocka (Warszawa)
Członek                                       - Wiesława Kuberska (Łódź)
Członek                                       - Grzegorz Salamon (Skierniewice)

cd. kadencji pod nazwą Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" (III 1998 - XI 1998):

Zarząd:
Prezes                                                                     - Maria Teresa Romer (Warszawa)
Wiceprezes ds. organizacyjnych                         
- Katarzyna Gonera (Warszawa)
Wiceprezes ds. finansowych                                - Maciej Schulz (Warszawa)
Wiceprezes ds. kontaktów z KRS i władzami     - Michał Kopeć (Gdańsk)
Wiceprezes ds. prasy                                            - Maria Katarzyna Pawlicka (Płock)
Wiceprezes ds. szkolenia                                      - Irena Waszkielewicz (Katowice)

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca                                                     - Mirosława Wysocka (Warszawa)
Członek                                                                  - Wiesława Kuberska (Łódź)
Członek                                                                  - Grzegorz Salamon (Skierniewice)

I kadencja Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" (XI 1998 - I 2001):

Zarząd:
Prezes                                                                      - Maria Teresa Romer (Warszawa)

Wiceprezes ds. organizacyjnych                           - Maciej Strączyński (Szczecin)
Wiceprezes ds. finansowych
                                 - Maciej Schulz (Warszawa)
Wiceprezes ds. szkolenia                                       - Katarzyna Gonera (Warszawa)

Wiceprezes ds. prasy                                             - Barbara Rymaszewska (Łódź)         
Wiceprezes ds. kontaktów z KRS i władzami      - Tomasz Zborzyński (Opole)

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący                                                      - Andrzej Sieradzki (Opole)
Członek                                                                   - Irena Kamińska (Łódź)
Członek                                                                   - Jolanta Korwin-Piotrowska (Białystok)

 

II kadencja Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" (I 2001 - III 2004):

Zarząd:
Prezes                                                 - Maria Teresa Romer (Warszawa)

Wiceprezes ds. organizacyjnych     - Katarzyna Gonera (Warszawa)
Wiceprezes ds. finansowych            - Maciej Schulz (Warszawa)
Członek                                              - Anna Czapracka (Poznań)
Członek                                              - Irena Kamińska (Łódź)
Członek                                              - Konrad Minkiewicz (Bydgoszcz)
Członek                                              - Marek Motuk (Suwałki, obecnie Warszawa)

Członek                                              - Barbara Rymaszewska (Łódź)         
Członek                                              - Maciej Strączyński (Szczecin)
Członek                                             
- Tomasz Zborzyński (Opole)

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący                                 - Marek Rymarski (Białystok)

Członek                                              - Dorota Marszałkowska (Bydgoszcz)
Członek                                              - Tomasz Zbrojewski (Łódź)

 

III kadencja Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" (III 2004 - IV 2007):

Zarząd:
Prezes                                                - Maria Teresa Romer (Warszawa)

Wiceprezes ds. organizacyjnych     - Barbara Rymaszewska (Łódź)
Wiceprezes ds. finansowych            - Małgorzata Wasylczuk (Warszawa)
Wiceprezes ds. szkolenia                  - Wiesława Kuberska (Łódź)
Wiceprezes ds. administracyjnych  - Maciej Strączyński (Szczecin)
Członek                                             - Katarzyna Gonera (Warszawa)

Członek                                             - Jolanta Machura-Szczęsna (Katowice)
Członek                                             - Konrad Minkiewicz (Bydgoszcz)
Członek                                             - Tadeusz Szewioła (Wrocław)
 (†)
Członek                                            
-
Waldemar Żurek (Kraków)
    

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący                                - Lech Wiśniewski (Radom)

Członek                                             - Krystyna Ćwierz (Wrocław)
Członek                                             - Maciej Schulz (Warszawa)

 

IV kadencja Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia"  (IV 2007 - X 2008):

Zarząd:
Prezes                                                - Maria Teresa Romer (Warszawa); ustąpiła VI 2008
Wiceprezes ds. organizacyjnych     - Maciej Strączyński (Szczecin);
od VI 2008 p.o. prezesa
Wiceprezes ds. finansowych           - Jolanta Korwin-Piotrowska (Białystok)
Członek                                             - Katarzyna Gonera (Warszawa)
Członek                                             -
Irena Kamińska (Łódź)
Członek                                             - Ewa Nakonieczna-Oleszkiewicz (Gdańsk)
Członek                                             - Ryszarda Stasiak (Płock); odeszła IX 2008
Członek                                             - Tadeusz Szewioła (Wrocław) (†)
Członek                                             -
Jacek Tylewicz (Poznań)
Członek                                             - Waldemar Żurek (Kraków)    

Komisja Rewizyjna: 
Przewodniczący                               - Lech Wiśniewski (Radom)
Członek                                            - Rafał Cebula (Katowice)
Członek                                            -
Małgorzata Wasylczuk (Warszawa); odeszła IX 2008

 

V kadencja Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia"  (X 2008 - II 2010):

Zarząd (zdekompletowany od XI 2009):
Prezes                                               - Irena Kamińska (Łódź); ustąpiła XI 2009
Wiceprezes ds. organizacyjnych    - Maciej Strączyński (Szczecin)

Wiceprezes ds. finansowych          - Jolanta Korwin-Piotrowska (Białystok)
Wiceprezes                                       - Katarzyna Gonera (Warszawa)
; ustąpiła XI 2009
Członek                                            - Dorota Marszałkowska (Bydgoszcz); ustąpiła XI 2009
Członek                                            - Arkadiusz Nikiel (Katowice); ustąpił V 2009
Członek                                            - Jacek Przygucki (Suwałki)
Członek                                            - Bartłomiej Przymusiński (Poznań)
Członek                                            - Rafał Puchalski (Przemyśl)
Członek                                            -
Jacek Sobczak (Łódź); ustąpił V 2009
Członek                                            - Anna Korwin-Piotrowska (Opole); wybrana V 2009, ustąpiła XI 2009
Członek                                            - Łukasz Piebiak (Warszawa); wybrany V 2009

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący                              - Lech Wiśniewski (Radom)
Członek                                           - Rafał Cebula (Katowice)

Członek                                           - Konrad Wytrykowski (Wrocław)

 

VI kadencja Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia"  (II 2010 - IV 2013):

Zarząd:
Prezes                                             - Maciej Strączyński (Szczecin)
Wiceprezes ds. organizacyjnych  - Rafał Puchalski (Przemyśl)

Wiceprezes ds. finansowych        - Jolanta Korwin-Piotrowska (Białystok)
Członek                                          - Anna Adamska-Gallant (Lublin); ustąpiła XII 2012
Członek                                          - Wojciech Buchajczuk (Warszawa)
Członek                                          - Krystian Markiewicz (Katowice)

Członek                                          - Barbara Nowacka (Gdańsk); ustąpiła XII 2010
Członek                                          - Łukasz Piebiak (Warszawa); XII 2010 - XII 2012 wiceprezes
Członek                                          - Jacek Przygucki (Suwałki)
Członek                                          - Bartłomiej Przymusiński (Poznań)

Członek                                          - Tomasz Marczyński (Piotrków Tryb.);  wybrany III 2011

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący                             - Lech Wiśniewski (Radom)
Członek                                          - Tomasz Marczyński (Piotrków Tryb.);
ustąpił III 2011

Członek                                          - Konrad Wytrykowski (Wrocław)
Członek                                          - Bartłomiej Starosta (Gorzów Wlkp.); wybrany III 2011

 

VII kadencja Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia"  (IV 2013-IV 2016):

Zarząd:
Prezes                                             - Maciej Strączyński (Szczecin); ustąpił IV 2016
Wiceprezes ds. organizacyjnych  - Mariusz Królikowski (Płock)
Wiceprezes ds. finansowych        - Jolanta Korwin-Piotrowska (Białystok)

Wiceprezes                                    - Barbara Zawisza (Warszawa)
Członek                                          - Hanna Kaflak-Januszko (Słupsk)
Członek                                    - Katarzyna Kijowska-Kukulska (Zielona Góra); ustąpiła XII 2014

Członek                                          - Dorota Marszałkowska (Bydgoszcz)
Członek                                          - Ryszard Rutkowski (Szczecin)
Członek                                          - Andrzej Skowron (Tarnów)

Członek                                          - Piotr Wangler (Gdańsk)
Członek                                          - Łukasz Piebiak (Warszawa)
; wybrany V 2015, ustąpił X 2015

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący                             - Lech Wiśniewski (Radom)
Członek                                          -
Jan Leszczewski (Łomża)

Członek                                          - Jacek Przygucki (Suwałki) ustąpił II 2016


Print   Email