Postanowieniem z 22 czerwca 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda odmówił powołania 10 kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Sądu Apelacyjnego, Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego. Decyzji swojej Prezydent RP w żaden sposób nie uzasadnił.Zgodnie z Konstytucją RP Prezydentowi nie przysługuje prerogatywa oceny i wyboru kandydatów na sędziów. ...

  Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tematyką konferencji „Postępowanie karne przed Sądem od 1 lipca 2015 r.", która została zorganizowana przez SSP "Iustitia" w dniu 31 marca 2015 r. w siedzibie Sądu Najwyższego, prezentujemy nagrania z przebiegu tej konferencji.   ...

Szanowny Panie Ministrze, w pełni podzielając Pańskie oburzenie treścią opublikowanych nagrań rozmowy Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku i zgadzając się z Pańskim słowami, iż "nie może być zgody na to, by w polskich sądach pracowali ludzie, którzy gotowi są przyjmować zlecenia polityczne" zwracamy się o podjęcie systemowych działań w kierunku uwolnienia sądów od wpływu polityków. Do koniecznych działań zaliczamy przede wszystkim przekazanie nadzoru adminis...

W dniu 10.07.2013 r. Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" otrzymało z Ministerstwa Sprawiedliwości do zaopiniowania dokument z dnia 1 lipca 2013 r. pod tytułem "Główne elementy strategii wymiaru sprawiedliwości".

Poniżej prezentujemy uchwałę Zarządu SSP "Iustitia" z dnia 31.07.2013 r., odnoszącą się do tego dokumentu, oraz treść przedmiotowej strategii.